Beste buren,

de komende maanden ga ik struiken en bomen planten in mijn tuin. Zo wil ik mijn tuin en onze stad nog aangenamer maken. Planten zorgen onder meer voor zuivere lucht, meer schaduw en meer plaats voor insecten en vogels in de stad.

 

Ik ga hiervoor samenwerken met de Bûûmplanters. Dat is een collectief dat sinds 2017 werk maakt van meer biodiversiteit, leefbaarheid en veerkracht voor Brussel en omgeving. Ze doen dat door klimplanten, struiken en bomen te planten en kruiden te zaaien op speelplaatsen, maar ook in de tuinen, terrassen en balkons van woningen. Meer informatie via www.buumplanters.be.

 

Ben je geïnteresseerd om tegelijk met mij ook bij jou thuis te zaaien of te planten? De Bûûmplanters kunnen jou daarbij helpen. Ze geven GRATIS advies én leveren GRATIS een zadenmengsel, klimplant, struik of boom op maat van de ruimte waarover je thuis beschikt.

 

Wat moet je hiervoor doen ?

 1. Surf naar www.buumplanters.be/buumblebezen en vul de vragenlijst in, voor 31 oktober 2020.
 2. Stuur een of meerdere foto’s door van de locatie waar je wil zaaien of planten naar info@buumplanters.be, voor 31 oktober 2020.
 3. Zij contacteren jou vervolgens met een voorstel.

 

De bestelling kan opgehaald worden op:

 1. Donderdag 12 november 2020 in BS De Muziekladder (Jan Blockxstraat 23, 1030 Schaarbeek)
 2. Zaterdag 21 november 2020 in de Bûûmkwekerij (Navezstraat 78/86, 1030 Schaarbeek)
 3. Vrijdag 27 november 2020 in GBS Paviljoen (Navezstraat 59, 1030 Schaarbeek)

De Bûûmplanters voorzien dan advies over hoe je moet planten / zaaien.

Dit aanbod kadert in Bûûmblebezen Unlimited, een project van de Bûûmplanters (NoWayBack vzw) in partnerschap met Atelier Permanent en GC De Kriekelaar. Het loopt met de steun van Leefmilieu Brussel in het kader van de Good Food – strategie.

***************************************************************************************

Chers voisins,

Je vais planter des arbustes et des arbres dans mon jardin au cours des prochains mois. De cette façon, je veux rendre mon jardin et notre ville encore plus agréable. Les plantes fournissent plus d’air pur, plus d’ombre et plus d’espace pour les insectes et les oiseaux en ville.

Je vais collaborer avec les Bûûmplanters pour cela. Il s’agit d’un collectif qui essaie d’augmenter depuis 2017 la biodiversité, la qualité de vie et la résilience de Bruxelles et ses environs. Ils le font en plantant des plantes grimpantes, des arbustes et des arbres et en semant des herbes sauvages sur les cours de récréation, mais aussi dans les jardins, terrasses et balcons des maisons. Plus d’informations par www.buumplanters.be..

Souhaitez – vous semer ou planter chez vous en même temps que moi ? Les Bûûmplanters peuvent vous y aider. Ils donnent des conseils GRATUITS et fournissent GRATUITEMENT un mélange de semences, une plante grimpante, un arbuste ou un arbre adapté à l’espace dont vous disposez à la maison.

Que devez-vous faire pour cela ?

 1. Surfez sur www.buumplanters.be/fr/buumblebezen  et remplissez le questionnaire avant le 31 octobre 2020.
 2. Envoyez une ou plusieurs photos de l’endroit où vous souhaitez semer ou planter à info@buumplanters.be avant le 31 octobre 2020.
 3. Ils vous contacteront alors avec une proposition.

La commande peut être retirée :

 1. Jeudi 12 novembre 2020 à BS De Muziekladder (rue Jan Blockx 23, 1030 Schaerbeek)
 2. Samedi 21 novembre 2020 à la Bûûmpépinière (rue Navez 78/86, 1030 Schaerbeek)
 3. Vendredi 27 novembre 2020 à GBS Paviljoen (rue Navez 59, 1030 Schaerbeek)

Les Bûûmplanters vous y donnent des conseils sur la façon de semer / planter.

Cette offre fait partie de Bûûmblebezen Unlimited, un projet des Bûûmplanters (NoWayBack asbl) en partenariat avec Atelier Permanent et GC De Kriekelaar. Le projet a le soutien de Bruxelles Environnement dans le cadre de la stratégie Good Food.


Yoeri Bellemans